Nieuwsberichten

Dank u, kiwanis Ladies van Kleef Roeselare!

Onze methodiekenkast kreeg door sponsoring een boost!

Outreachend consult in Team 1Gezin 1Plan AanZet

2 outreachend consulters ondersteunen ons team