Metaforenbox Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet

Als studente klinische orthopedagogiek aan de UGent kreeg ik de voorbije maanden de kans om stage te lopen binnen 1G1P Aanzet. Ik werd onthaald in een warm team en kon groeien in de rol van gezinscoach. Daarnaast werd ik betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen omtrent het beleid. Binnen de werking van 1G1P worden gezinnen vanuit een krachtgerichte visie begeleid. Gezinscoaches en ELP’s gaan echt naast de gezinnen staan om van daaruit de meest geschikte ondersteuning te bieden. In een werkveld waar nog vaak over en niet met gezinnen wordt gesproken, was dit mooi om te zien.

Het gedachtengoed van Nieuwe Autoriteit (NA) en Geweldloos Verzet (GV) van Haim Omer sluit daar naadloos op aan. Er wordt uitgegaan van het idee dat ouders het verst komen wanneer ze zelf stevig in hun schoenen staan en omringd zijn door de juiste mensen. Mijn collega’s kregen een tweedaagse opleiding over NA en GV van Loket Verzet. Na die opleiding bleek het niet altijd eenvoudig om het gedachtengoed binnen het team warm te houden en om erover in gesprek te gaan met gezinnen. Vanuit deze bevinding ontwikkelde ik een metaforenbox. Deze box kan gebruikt worden tijdens intervisie, zodat collega’s kunnen bespreken hoe de basisideeën van NA en GV iets kunnen betekenen binnen een gezin. Daarnaast kan deze ook van pas komen om nieuwe collega’s te informeren over de basispijlers. Tenslotte kunnen de metaforen dienen om gezinsgesprekken te ondersteunen. Het resultaat van dit project vinden jullie hieronder.

Dankzij deze stage trek ik met een rugzak vol kennis en veel goesting het werkveld in en kon ik een waardevolle tool achterlaten op deze boeiende stageplek.