Outreachend consult in Team 1Gezin 1Plan AanZet

Wisten jullie dat ons team versterkt wordt door 2 consulenten van het consultteam van “Opgroeien”?   

 

Even kaderen 

Het decreet Integrale Jeugdhulp maart 2014 stelt in art.33 §1.1°dat Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Vertrouwenscentra Kindermishandeling consult dienen te verlenen aan jeugdhulpaanbieders en andere personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden in verontrustende situaties waar er een vermoeden is dat het aanbieden van jeugdhulpverlening maatschappelijk noodzakelijk is. 

Consult is erop gericht om binnen een (vermoedelijke) verontrusting waarbij hulpverlener of professioneel betrokkene het gevoel heeft vast te zitten, samen te verkennen welke mogelijkheden tot handelen er nog zijn.  

Outreachend consult betekent dat de consult verontrusting ter plaatse kan komen (in een team, binnen een organisatie). Vanuit 1G1P kan dit zowel rond een bestaande casus als rond een fictieve casus (als leermoment). 

 

 

Wie zijn ze?  

In het team van 1Gezin 1Plan AanZet zijn de aanwezig outreachend consulters: Lien Vansteenkiste en Nathalie Van Peperstraete.

 

Wat doen ze? 

Ze denken tijdens intervisies samen met de gezinscoach en/of de eerstelijnspsycholoog na over hoe de ondersteuning van een gezin, waar er een vermoeden is van verontrusting, kan blijven lopen.  

Door de samenwerking met de consulters pogen we om samen met onze gezinscoaches en eerstelijnspsychologen: 

  • de inschatting van de verontrusting te vergroten,
  • het vizier te verbreden,
  • andere pistes aan te reiken en/of
  • nieuwe mogelijkheden en opties te zoeken om samen met het gezin aan de slag te gaan.  

Op deze manier willen we er  voor zorgen dat er geen meer ingrijpende hulp voorgesteld wordt en dat de relatie tussen gezinscoach/ eerstelijnspsycholoog en het gezin/de jongere kan blijven bestaan. 

De gezinscoach en/of de eerstelijnspsycholoog blijft verantwoordelijk voor de verdere opvolging en de volgende te nemen stappen samen met het gezin.