Samenwerkingsverband

1Gezin 1Plan AanZet

Het samenwerkingverband 1Gezin 1Plan AanZet engageert zich tot een intersectorale samenwerking binnen de jeugdhulp.

Organogram

Stuurgroep

De intersectorale stuurgroep bestaat uit:

 • Algemeen welzijnswerk - Charlotte Dewitte
 • Beleidscoördinator 1Gezin 1Plan AanZet - Karen Lefevere
 • Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning - Liesbeth Vandamme
 • Centra voor Leerlingenbegeleiding - Patrick Lancksweerdt
 • Drughulpverlening - Hannelore Sanders
 • Geestelijke Gezondheidszorg - Stefanie Compernolle
 • Gemandateerde voorziening - Heidi Brockx
 • Jongerenwelzijn - Filip De Baets
 • Lokale besturen - Lien De Vos en Johan Vandenbussche
 • Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap - Marlies Taillieu

Ook de ELZ's hebben een vertegenwoordiger in de stuurgroep:

 • ELZ Houtland en Polder - Evy De Geytere
 • ELZ Midden WVL - Charlotte Dewitte
 • ELZ RITS - Johan Vandenbussche
 • ELZ Westhoek - Stefanie Compernolle
 • ELZ Westkust en Polder - Lien De Vos

Daarnaast sluit de Critical Friend vanuit het Agentschap Opgroeien, Lien Vandenbussche, aan bij de stuurgroep.

Werkgevers team 1Gezin 1Plan AanZet

'T spoor
CAW
CKG
CLB
De Lovie
De Vleugels
Don Bosco
Golfbrekers
Largo
Ok
Oranjehuis
Rozenkrans
Sint Idesbald
Start WVL
Thope
Tordale
Victor
VOT
De Sleutel
Kompas vzw

Missie en visie

In opmaak