Jongeren steunen 1Gezin 1Plan AanZet

In het kader van het Jieha-project zetten 5 leerlingen van 4EWa uit College Ieper een bedrijfje op poten, Yolisun.

Ze verkochten artisanale yoghurt en snacks aan hun medeleerlingen, leerkrachten en op de zaterdagmarkt van Ieper.

De winst van dit project; 125.10€, schenken ze aan 1Gezin 1Plan AanZet.

Heel fijn dat ook jongeren het belang van hulpverlening erkennen en ons via deze weg een duwtje in de rug geven.

Dank je wel Achiel, Bénédicte, Auke, Marylise en Lander !!!